Úvodné slovo

 

Retroaktivita

Cena

Teplo

Sebaobrana

Podnet na GP

Podvody

Etický kódex

Ukážky retroaktivity

Stanovisko ÚRSO

Vestník ÚRSO 2005

Vestník ÚRSO 2004

Vestník ÚRSO 2003

Cenové výmery 2003

Cenové výmery 2002

 

Prehľad
cenových výmerov okresných úradov
(download):

* Bratislavský kraj

* Trnavský kraj

* Nitriansky kraj

* Trenčiansky kraj

* Žilinský kraj

* Banskobystrický kraj

* Prešovský kraj

* Košický kraj

 

Dodatky a doplnky CV

Koeficientovanie TÚV

Utajované straty

Šikovní plynári

Zaujímavé hry

Fiktívne právo

Zvláštnosti

Perličky

Príklad

Vzor reklamácie

Vzor sťažnosti

Vzor odporu

Energetická inšpekcia

Výňatky z tlače

O miliardách

Z korešpondencie

Ukážky FS

Zákony

Adresované správcom

 

Fórum

 

Kontakt

 

(c)Millas Groove  2002-2005

 

 

[CNW:Counter]
Hosting www.exohosting.sk

Verzia pre tlač

Chráňte si svoj rodinný rozpočet !

 

Namietajte nezákonné ceny tepla !

 

Monitorujte činnosť ÚRSO !

 

 

Vznik tejto spotrebiteľskej stránky

vyvolala dlhodobá nečinnosť štátnych úradníkov,

ktorí ignorujú svoje zákonné povinnosti (napr. § 20 zák. č. 18/1996 Z.z.)

a napriek mnohým upozorneniam,

naďalej určujú maximálne ceny tepla v retroštýle.

 

Stránka je adresovaná štátnym úradníkom i dodávateľom tepla,

ale najmä tzv. konečným spotrebiteľom,

ktorým sú účty s retro-cenami tepla predkladané.

 

Táto spotrebiteľská stránka bude udržiavaná dovtedy,

kým retroaktivita cenových výmerov nevymizne.

 

  

  

Texty regulačných rozhodnutí (cenových výmerov),

ktoré vydal Úrad pre reguláciu sieťových odvetví,

nájdete na www.urso.gov.sk

 

 

 Texty cenových výmerov okresných úradov nájdete na www.finance.gov.sk .

 

posledná aktualizácia :  22.1.2005