Chráňte si svoj rodinný rozpočet !

 

Namietajte nezákonné ceny tepla !

 

Monitorujte činnosť ÚRSO !

 

  

Vznik tejto spotrebiteľskej stránky

vyvolala dlhodobá nečinnosť štátnych úradníkov,

ktorí ignorujú svoje zákonné povinnosti (napr. § 20 zák. č. 18/1996 Z.z.)

a napriek mnohým upozorneniam,

naďalej určujú maximálne ceny tepla v retroštýle.

 

Stránka je adresovaná štátnym úradníkom i dodávateľom tepla,

ale najmä tzv. konečným spotrebiteľom,

ktorým sú účty s retro-cenami tepla predkladané.

 

Táto spotrebiteľská stránka bude udržiavaná dovtedy,

kým retroaktivita cenových výmerov nevymizne.

 

  

  

Texty regulačných rozhodnutí (cenových výmerov),

ktoré vydal Úrad pre reguláciu sieťových odvetví,

nájdete na www.urso.gov.sk

 

 

 Texty cenových výmerov okresných úradov nájdete na www.finance.gov.sk .

 

posledná aktualizácia :  22.1.2005