Úvodné slovo

 

Retroaktivita

Cena

Teplo

Sebaobrana

Podnet na GP

Podvody

Etický kódex

Ukážky retroaktivity

Stanovisko ÚRSO

Vestník ÚRSO 2005

Vestník ÚRSO 2004

Vestník ÚRSO 2003

Cenové výmery 2003

Cenové výmery 2002

 

Prehľad
cenových výmerov okresných úradov
(download):

* Bratislavský kraj

* Trnavský kraj

* Nitriansky kraj

* Trenčiansky kraj

* Žilinský kraj

* Banskobystrický kraj

* Prešovský kraj

* Košický kraj

 

Dodatky a doplnky CV

Koeficientovanie TÚV

Utajované straty

Šikovní plynári

Zaujímavé hry

Fiktívne právo

Zvláštnosti

Perličky

Príklad

Vzor reklamácie

Vzor sťažnosti

Vzor odporu

Energetická inšpekcia

Výňatky z tlače

O miliardách

Z korešpondencie

Ukážky FS

Zákony

Adresované správcom

 

Fórum

 

Kontakt

 

(c)Millas Groove  2002-2005

 

 

[CNW:Counter]
Hosting www.exohosting.sk

Fiktívne právo spotrebiteľa

 

Verzia pre tlač

 
    Náklady na prípravu a distribúciu teplej úžitkovej vody (TÚV) sa rozpočítavajú podľa množstva spotrebovanej vody. Vzhľadom na skutočnosť, že za 1 m3 spotrebovanej TÚV platia všetci spotrebitelia napojení na konkrétny zdroj TÚV rovnakú cenu, majú všetci spotrebitelia právo na odber TÚV s rovnakou teplotou. Je vôbec možné toto „právo na rovnaký tovar za rovnakú cenu“ realizovať, alebo ide len o fiktívne právo spotrebiteľa ? Odpoveď na túto otázku je ukrytá v nasledujúcich riadkoch.
 
    Podľa § 5 vyhlášky č. 15/1999 Z.z., musí mať TÚV na výtoku u konečného spotrebiteľa teplotu najmenej 45 stupňov celzia a najviac 55 stupňov celzia (TÚV sa dodáva denne od 500 hodiny do 2300 hodiny, prípadne aj v inom čase – ak bol iný čas dohodnutý v zmluve o dodávke tepla a TÚV). Keď je nedostatočná teplota TÚV na výtoku u spotrebiteľa a keď sa až po vypustení väčšieho množstva studenej vody z potrubia TÚV teplota vytekajúcej vody zvýši – to je príznak charakteristický pre nefunkčnú cirkuláciu TÚV. V drvivej väčšine prípadov nie je príčinou upchatie cirkulačného potrubia, ale nevyváženosť – neusmernenie cirkulačných prietokov v potrubiach. Vyregulovaním cirkulačných potrubí možno síce odbery studenej vody z potrubia TÚV znížiť, ale celkom odstrániť ich nemožno.
 
    V minulosti sa cirkulačné prietoky potrebné pre udržanie potrebných teplôt TÚV nezohľadňovali. Cirkulačné prietoky sa v minulosti nevypočítavali a cirkulačné potrubia sa nenavrhovali podľa cirkulačných prietokov, ale odvodením od prívodného potrubia TÚV – o dve dimenzie tenšie. To, že pri prefabrikácii bytových jadier sa montovali všetky stúpačky rovnaké, by až tak nevadilo, keby boli bývali v sústavách nainštalované vyvažovacie prvky. V cirkulačných potrubiach sa však žiadne vyvažovacie prvky na usmernenie cirkulačných prietokov nemontovali. V dôsledku toho sa voda v nevyregulovaných cirkulačných potrubiach pohybuje „cestou menšieho odporu“. Najväčšie cirkulačné prietoky sú v blízkosti zdroja TÚV a so vzrastajúcou vzdialenosťou od zdroja sa znižujú až na nulu. To znamená, že voda necirkuluje tam kde je to potrebné, ale tam, kde má najmenší odpor. Vo vzdialenejších častiach rozvodných sústav sa prijateľná teplota TÚV udržiava nie cirkuláciou, ale vplyvom odberu a odpúšťania vychladnutej TÚV. V koncových častiach býva vplyv odberu vody na udržanie teploty TÚV nedostatočný a na dosiahnutie prijateľnej teploty je potrebné odpúšťanie veľkého množstva vychladnutej vody. Takto boli v minulosti stavané všetky cirkulačné sústavy!
 
    Chýbajúcich vyvažovacích prvkov je dnes dosť, rovnako ako firiem, ktoré ich ochotne namontujú. K tomu, aby TÚV cirkulovala v potrubiach tak ako je potrebné, stačí dnes vyriešiť zopár problémov. Vyregulovať cirkulačné potrubie pred pätou domu, vyregulovať cirkulačné potrubie za pätou domu a za vyregulovanie cirkulačných potrubí zaplatiť.
 
    Ak váš dodávateľ tepla vyhlási, že cirkulačné potrubie pred pätou domu je vyregulované, neostáva vám iné, ako zobrať jeho informáciu na vedomie. Pretože reguláciu cirkulačného potrubia pred pätou domu financuje on, nemáte nárok na bližšie informácie. Vyregulovanie cirkulačného potrubia za pätou domu zabezpečuje správca domu a ak ste vlastníkom bytu, položku za vyregulovanie (ak bol systém vyregulovaný) by ste mali nájsť vo vyúčtovaní výdavkov z Fondu prevádzky, údržby a opráv. Hoci to nebýva malá položka, propagátori „najlacnejšieho“ tepla z centrálnych zdrojov sa o nej obvykle nezmieňujú.