Úvodné slovo

 

Retroaktivita

Cena

Teplo

Sebaobrana

Podnet na GP

Podvody

Etický kódex

Ukážky retroaktivity

Stanovisko ÚRSO

Vestník ÚRSO 2005

Vestník ÚRSO 2004

Vestník ÚRSO 2003

Cenové výmery 2003

Cenové výmery 2002

 

Prehľad
cenových výmerov okresných úradov
(download):

* Bratislavský kraj

* Trnavský kraj

* Nitriansky kraj

* Trenčiansky kraj

* Žilinský kraj

* Banskobystrický kraj

* Prešovský kraj

* Košický kraj

 

Dodatky a doplnky CV

Koeficientovanie TÚV

Utajované straty

Šikovní plynári

Zaujímavé hry

Fiktívne právo

Zvláštnosti

Perličky

Príklad

Vzor reklamácie

Vzor sťažnosti

Vzor odporu

Energetická inšpekcia

Výňatky z tlače

O miliardách

Z korešpondencie

Ukážky FS

Zákony

Adresované správcom

 

Fórum

 

Kontakt

 

(c)Millas Groove  2002-2005

 

 

[CNW:Counter]
Hosting www.exohosting.sk

O miliardách

 

Verzia pre tlač

 

     Na Slovensku je približne 1,62 mil. bytov, čiže domácností. Asi 795 tis. domácností (49%) nemá vlastný zdroj tepla a je zásobovaných teplom z centrálnych zdrojov. Pri priemernej cene tepla 350 Sk/GJ a priemernej ročnej spotrebe tepla 50 GJ zaplatia tieto domácnosti za dodávky tepla a teplej úžitkovej vody z centrálnych zdrojov ročne spolu 13.912.500.000 Sk. Ďalšie miliardy každoročne platia dodávateľom ostatní odberatelia tepla.
 
     Z priemernej spätnej pôsobnosti (retroaktivity) cenových výmerov vyjadrenej v dňoch (163 dní - od 1. januára do 13. júna), z priemernej ročnej spotreby tepla v jednej domácnosti 50 GJ (38 GJ na vykurovanie + 12 GJ na TÚV) a z priemerného ročného zvýšenia ceny tepla napríklad o 30 Sk/GJ vychádza, že ročne sú len domácnosti odoberajúce teplo z centrálnych zdrojov poškodené o približne 0,5 miliardy Sk. Možno však predpokladať, že poškodzovanie domácností účtovaním retroaktívnych cien tepla je podstatne vyššie, pretože v tomto odhade nie sú vôbec zohľadnené tie domácnosti, ktorým účtujú dodávatelia ceny tepla podľa neplatných (neuverejnených) cenových výmerov už niekoľko rokov (napríklad v okrese Nové Zámky).

     Je takmer isté, že výrobcovia tepla i štátni úradníci budú hľadať v týchto číslach chybu a označia celú tú záležitosť s retroaktívnym účtovaním cien tepla za nezmysel. Podarí sa im opäť uspať ľudí, alebo sa konečne panelákoví občania zobudia ? Spomeňme si pritom na cirkus so štátnymi dotáciami cien tepla a hlavne na to, ako pomaly upadol tento cirkus do zabudnutia !