Úvodné slovo

 

Retroaktivita

Cena

Teplo

Sebaobrana

Podnet na GP

Podvody

Etický kódex

Ukážky retroaktivity

Stanovisko ÚRSO

Vestník ÚRSO 2005

Vestník ÚRSO 2004

Vestník ÚRSO 2003

Cenové výmery 2003

Cenové výmery 2002

 

Prehľad
cenových výmerov okresných úradov
(download):

* Bratislavský kraj

* Trnavský kraj

* Nitriansky kraj

* Trenčiansky kraj

* Žilinský kraj

* Banskobystrický kraj

* Prešovský kraj

* Košický kraj

 

Dodatky a doplnky CV

Koeficientovanie TÚV

Utajované straty

Šikovní plynári

Zaujímavé hry

Fiktívne právo

Zvláštnosti

Perličky

Príklad

Vzor reklamácie

Vzor sťažnosti

Vzor odporu

Energetická inšpekcia

Výňatky z tlače

O miliardách

Z korešpondencie

Ukážky FS

Zákony

Adresované správcom

 

Fórum

 

Kontakt

 

(c)Millas Groove  2002-2005

 

 

[CNW:Counter]
Hosting www.exohosting.sk

Vestník ÚRSO 2004

 

 

  Vestník ÚRSO vychádza podľa potreby, administráciu, distribúciu a objednávky obstaráva: Poradca podnikateľa, spol. s r.o., Národná 18, 010 01 Žilina, telefón: 041/705 3222. Predajňa Vestníka ÚRSO sa nachádza na adrese: Jesenského 5, 811 01 Bratislava, telefón: 02/5441 2906.
  V rámci novej publikačnej politiky, Úrad pre reguláciu sieťových odvetví nezverejňuje svoje rozhodnutia na internete začerstva, ale najskôr po pätnástich pracovných dňoch od vydania tlačenej formy Vestníka ÚRSO s predmetným regulačným rozhodnutím.
 

 

 

stiahnuť podrobnejšie informácie za celý rok

Vestník ÚRSO  č.1/2004

 

podrobnejšie informácie

vst01_2004.doc  (44 032 B)

Vestník ÚRSO  č.2/2004

 

podrobnejšie informácie

vst02_2004.doc  (45 568 B)

Vestník ÚRSO  č.3/2004

podrobnejšie informácie

vst03_2004.doc  (51 200 B)

Vestník ÚRSO  č.4/2004

podrobnejšie informácie

vst04_2004.doc  (47 616 B)

Vestník ÚRSO  č.5/2004

podrobnejšie informácie

vst05_2004.doc  (52 224 B)

Vestník ÚRSO  č.6/2004

podrobnejšie informácie

vst06_2004.doc  (49 664 B)

Vestník ÚRSO  č.7/2004

podrobnejšie informácie

vst07_2004.doc  (52 224 B)

Vestník ÚRSO  č.8/2004

podrobnejšie informácie

vst08_2004.doc  (46 080 B)

Vestník ÚRSO  č.9/2004

podrobnejšie informácie

vst09_2004.doc  (48 640 B)

Vestník ÚRSO  č.11/2004

podrobnejšie informácie

vst11_2004.doc  (52 736 B)

Vestník ÚRSO  č.12/2004

podrobnejšie informácie

vst12_2004.doc  (52 736 B)

Vestník ÚRSO  č.13/2004

podrobnejšie informácie

vst13_2004.doc  (51 712 B)

Vestník ÚRSO  č.14/2004

podrobnejšie informácie

vst14_2004.doc  (46 592 B)

Vestník ÚRSO  č.15/2004

podrobnejšie informácie

vst15_2004.doc  (50 176 B)

Vestník ÚRSO  č.16/2004

podrobnejšie informácie

vst16_2004.doc  (49 664 B)

Vestník ÚRSO  č.17/2004

podrobnejšie informácie

vst17_2004.doc  (50 688 B)

Vestník ÚRSO  č.18/2004

 

podrobnejšie informácie

vst18_2004.doc  (40 032 B)

Vestník ÚRSO  č.19/2004

podrobnejšie informácie

vst19_2004.doc  (46 592 B)

Vestník ÚRSO  č.20/2004

podrobnejšie informácie

vst20_2004.doc  (50 176 B)

Vestník ÚRSO  č.21/2004

podrobnejšie informácie

vst21_2004.doc  (49 664 B)

Vestník ÚRSO  č.22/2004

podrobnejšie informácie

vst22_2004.doc  (49 664 B)

Vestník ÚRSO  č.23/2004

podrobnejšie informácie

vst23_2004.doc  (49 664 B)

Vestník ÚRSO  č.24/2004

podrobnejšie informácie

vst24_2004.doc  (41 984 B)

Vestník ÚRSO  č.25/2004

podrobnejšie informácie

vst25_2004.doc  (41 984 B)

Vestník ÚRSO  č.26/2004

 

podrobnejšie informácie

vst26_2004.doc  (32 768 B)

Vestník ÚRSO  č.27/2004

 

podrobnejšie informácie

vst27_2004.doc  (29 184 B)

Vestník ÚRSO  č.28/2004

 

podrobnejšie informácie

vst28_2004.doc  (24 576 B)

Vestník ÚRSO  č.29/2004

podrobnejšie informácie

vst29_2004.doc  (40 960 B)

Vestník ÚRSO  č.30/2004

podrobnejšie informácie

vst30_2004.doc  (40 960 B)

Vestník ÚRSO  č.31/2004

podrobnejšie informácie

vst31_2004.doc  (40 448 B)

Vestník ÚRSO  č.32/2004

podrobnejšie informácie

vst32_2004.doc  (44 544 B)

Vestník ÚRSO  č.33/2004

podrobnejšie informácie

vst33_2004.doc  (39 424 B)

Vestník ÚRSO  č.34/2004

podrobnejšie informácie

vst34_2004.doc  (39 424 B)

Vestník ÚRSO  č.35/2004

podrobnejšie informácie

vst35_2004.doc  (41 472 B)

Vestník ÚRSO  č.36/2004

podrobnejšie informácie

vst36_2004.doc  (43 008 B)

Vestník ÚRSO  č.37/2004

podrobnejšie informácie

vst37_2004.doc  (46 080 B)

Vestník ÚRSO  č.38/2004

 

podrobnejšie informácie

vst38_2004.doc  (25 088 B)

Vestník ÚRSO  č.39/2004

 

podrobnejšie informácie

vst39_2004.doc  (29 696 B)

Vestník ÚRSO  č.40/2004

podrobnejšie informácie

vst40_2004.doc  (49 152 B)

Vestník ÚRSO  č.41/2004

 

podrobnejšie informácie

vst41_2004.doc  (28 672 B)