O miliardách

 

 

     Na Slovensku je približne 1,62 mil. bytov, čiže domácností. Asi 795 tis. domácností (49%) nemá vlastný zdroj tepla a je zásobovaných teplom z centrálnych zdrojov. Pri priemernej cene tepla 350 Sk/GJ a priemernej ročnej spotrebe tepla 50 GJ zaplatia tieto domácnosti za dodávky tepla a teplej úžitkovej vody z centrálnych zdrojov ročne spolu 13.912.500.000 Sk. Ďalšie miliardy každoročne platia dodávateľom ostatní odberatelia tepla.
 
     Z priemernej spätnej pôsobnosti (retroaktivity) cenových výmerov vyjadrenej v dňoch (163 dní - od 1. januára do 13. júna), z priemernej ročnej spotreby tepla v jednej domácnosti 50 GJ (38 GJ na vykurovanie + 12 GJ na TÚV) a z priemerného ročného zvýšenia ceny tepla napríklad o 30 Sk/GJ vychádza, že ročne sú len domácnosti odoberajúce teplo z centrálnych zdrojov poškodené o približne 0,5 miliardy Sk. Možno však predpokladať, že poškodzovanie domácností účtovaním retroaktívnych cien tepla je podstatne vyššie, pretože v tomto odhade nie sú vôbec zohľadnené tie domácnosti, ktorým účtujú dodávatelia ceny tepla podľa neplatných (neuverejnených) cenových výmerov už niekoľko rokov (napríklad v okrese Nové Zámky).

     Je takmer isté, že výrobcovia tepla i štátni úradníci budú hľadať v týchto číslach chybu a označia celú tú záležitosť s retroaktívnym účtovaním cien tepla za nezmysel. Podarí sa im opäť uspať ľudí, alebo sa konečne panelákoví občania zobudia ? Spomeňme si pritom na cirkus so štátnymi dotáciami cien tepla a hlavne na to, ako pomaly upadol tento cirkus do zabudnutia !