Úvodné slovo

 

Retroaktivita

Cena

Teplo

Sebaobrana

Podnet na GP

Podvody

Etický kódex

Ukážky retroaktivity

Stanovisko ÚRSO

Vestník ÚRSO 2005

Vestník ÚRSO 2004

Vestník ÚRSO 2003

Cenové výmery 2003

Cenové výmery 2002

 

Prehľad
cenových výmerov okresných úradov
(download):

* Bratislavský kraj

* Trnavský kraj

* Nitriansky kraj

* Trenčiansky kraj

* Žilinský kraj

* Banskobystrický kraj

* Prešovský kraj

* Košický kraj

 

Dodatky a doplnky CV

Koeficientovanie TÚV

Utajované straty

Šikovní plynári

Zaujímavé hry

Fiktívne právo

Zvláštnosti

Perličky

Príklad

Vzor reklamácie

Vzor sťažnosti

Vzor odporu

Energetická inšpekcia

Výňatky z tlače

O miliardách

Z korešpondencie

Ukážky FS

Zákony

Adresované správcom

 

Fórum

 

Kontakt

 

(c)Millas Groove  2002-2005

 

 

[CNW:Counter]
Hosting www.exohosting.sk

Cenové výmery 2002

 

Verzia pre tlač

 

    Úplný prehľad okresných úradov, ktorých cenové výmery boli uverejnené vo Finančnom spravodajcovi MF SR v roku 2002, je uvedený nižšie. Ak sa v nižšie uvedenom prehľade ten ”váš” okresný úrad nenachádza, znamená to, že pre vás prinajmenšom do 31.12.2002 platila maximálna cena tepla určená niekedy pred 1. januárom 2002. Maximálne ceny tepla účinné od 1.1.2003 hľadajte na www.urso.gov.sk. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví sa rozhodol, že ako svoj publikačný prostriedok bude používať len svoju webovú stránku. Pred 1. januárom 2003 však ÚRSO stihol na tejto svojej webovej stránke sprístupniť len 99 (deväťdesiatdeväť) svojích rozhodnutí o maximálnych cenách tepla. Zvyšných vyše 1300 (tisíctristo) tzv. regulovaných subjektov opäť nemá k prvému dňu roka určené maximálne ceny tepla !!!
 

    Ministerstvo financií Slovenskej republiky v čiastke č. 7/2002 vydanej 16.12.2002 oznámilo, že s účinnosťou od 1. januára 2003, sa nebudú vo Finančnom spravodajcovi uverejňovať cenové výmery okresných úradov, ktoré sa týkajú tých komodít, ktorých maximálne ceny určuje s účinnosťou od 1.1.2003 novozriadený Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (maximálne ceny tepla, vody pitnej a vody úžitkovej pre domácnosti a vody odvedenej z domácností).
 

    Napriek uvedenému oznámeniu, dňa 31.1.2003 vydalo Ministerstvo financií SR čiastku č. 1/2003, v ktorej sa nachádza ďalších 5 zabudnutých cenových výmerov, ktorými okresné úrady určili maximálne ceny tepla, ktoré údajne mali platiť v roku 2002.
 

  
Rozhodnutia okresných úradov uverejnené
vo Finančnom spravodajcovi MF SR č. 1/2002 z 25.2.2002

(boli expedované predpl. FS na prelome marca a apríla 2002)
 
 

Okresný úrad Bratislava IV
Okresný úrad Pezinok
Okresný úrad Malacky
Okresný úrad Galanta
Okresný úrad Piešťany
Okresný úrad Senica
Okresný úrad Skalica
Okresný úrad Ilava
Okresný úrad Partizánske
Okresný úrad Prievidza
Okresný úrad Komárno
Okresný úrad Šaľa
Okresný úrad Topoľčany
Okresný úrad Bytča
Okresný úrad Dolný Kubín
Okresný úrad Liptovský Mikuláš
Okresný úrad Ružomberok
Okresný úrad Turčianske Teplice

  

 Rozhodnutia okresných úradov uverejnené
vo Finančnom spravodajcovi MF SR č. 2/2002 z 25.2.2002
(boli doručené predplatiteľom FS okolo 10.4.2002)
 

Okresný úrad Banská Bystrica
Okresný úrad Detva
Okresný úrad Krupina
Okresný úrad Revúca
Okresný úrad Rimavská Sobota
Okresný úrad Veľký Krtíš
Okresný úrad Žarnovica
Okresný úrad Prešov
Okresný úrad Humenné
Okresný úrad Levoča
Okresný úrad Medzilaborce
Okresný úrad Sabinov
Okresný úrad Snina
Okresný úrad Stará Ľubovňa
Okresný úrad Stropkov
Okresný úrad Svidník
Okresný úrad Vranov nad Topľou
Okresný úrad Košice - okolie
Okresný úrad Gelnica
Okresný úrad Michalovce
Okresný úrad Spišská Nová Ves
Okresný úrad Trebišov


Rozhodnutia okresných úradov uverejnené
vo Finančnom spravodajcovi MF SR č. 3/2002 z 10.4.2002
(boli doručené predplatiteľom FS okolo 7.5.2002)
 

Okresný úrad Bratislava I
Okresný úrad Bratislava II
Okresný úrad Malacky
Okresný úrad Pezinok
Okresný úrad Senec
Okresný úrad Trnava
Okresný úrad Dunajská Streda
Okresný úrad Skalica
Okresný úrad Trenčín
Okresný úrad Myjava
Okresný úrad Partizánske
Okresný úrad Nitra
Okresný úrad Zlaté Moravce
 
 
Rozhodnutia okresných úradov uverejnené
vo Finančnom spravodajcovi MF SR č. 4/2002 z 10.4.2002
(boli doručené predplatiteľom FS okolo 16.5.2002)
 
Okresný úrad Žilina
Okresný úrad Kysucké Nové Mesto
Okresný úrad Námestovo
Okresný úrad Turčianske Teplice
Okresný úrad Tvrdošín
Okresný úrad Detva
Okresný úrad Krupina
Okresný úrad Lučenec
Okresný úrad Poltár
Okresný úrad Revúca
Okresný úrad Žarnovica
Okresný úrad Žiar nad Hronom
Okresný úrad Kežmarok
Okresný úrad Sabinov
Okresný úrad Snina
Okresný úrad Vranopv nad Topľou
Okresný úrad Gelnica
Okresný úrad Rožňava
Okresný úrad Sobrance
Okresný úrad Spišská Nová Ves
 
 
Rozhodnutia okresných úradov uverejnené
vo Finančnom spravodajcovi MF SR č. 5/2002 z 31.5.2002
(boli doručené predplatiteľom FS okolo 27.6.2002)
 
Okresný úrad Bratislava II
Okresný úrad Bratislava III
Okresný úrad Bratislava IV
Okresný úrad Bratislava V
Okresný úrad Senica
Okresný úrad Trenčín
Okresný úrad Partizánske
Okresný úrad Prievidza
Okresný úrad Púchov
Okresný úrad Nitra
Okresný úrad Komárno
Okresný úrad Levice
Okresný úrad Bytča
Okresný úrad Čadca
Okresný úrad Dolný Kubín
Okresný úrad Kysucké Nové Mesto
Okresný úrad Martin
Okresný úrad Námestovo
Okresný úrad Tvrdošín
Okresný úrad Banská Bystrica
Okresný úrad Banská Štiavnica
Okresný úrad Brezno
Okresný úrad Krupina
Okresný úrad Veľký Krtíš
Okresný úrad Zvolen
Okresný úrad Žarnovica
Okresný úrad Prešov
Okresný úrad Levoča
Okresný úrad Sabinov
Okresný úrad Snina
Okresné úrady Košice I, II, III, IV
Okresný úrad Michalovce
  

 
 Rozhodnutia okresných úradov uverejnené
vo Finančnom spravodajcovi MF SR č. 6/2002 z 31.8.2002

(boli doručené predplatiteľom FS okolo 23.9.2002)
 

Okresný úrad Bratislava II
Okresný úrad Malacky
Okresný úrad Senec
Okresný úrad Trnava
Okresný úrad Skalica
Okresný úrad Ilava
Okresný úrad Myjava
Okresný úrad Partizánske
Okresný úrad Prievidza
Okresný úrad Nitra
Okresný úrad Levice
Okresný úrad Topoľčany
Okresný úrad Martin
Okresný úrad Poprad
Okresný úrad Snina
Okresný úrad Stropkov
Okresný úrad Vranov nad Topľou
Okresný úrad Košice - okolie
Okresný úrad Rožňava
Okresný úrad Spišská Nová ves

 

 

Rozhodnutia okresných úradov uverejnené
vo Finančnom spravodajcovi MF SR č. 7/2002 zo 16.12.2002

(boli doručené predplatiteľom FS okolo 3.1.2003)
 
Okresný úrad Bratislava II
Okresný úrad Bratislava III
Okresný úrad Trnava
Okresný úrad Skalica
Okresný úrad Ilava
Okresný úrad Prievidza
Okresný úrad Komárno
Okresný úrad Levice
Okresný úrad Topoľčany
Okresný úrad Martin
Okresný úrad Námestovo
Okresný úrad Detva
Okresný úrad Poltár
Okresný úrad Košice I
Okresný úrad Košice II
Okresný úrad Košice III
Okresný úrad Košice IV
Okresný úrad Rožňava

 

 

Rozhodnutia okresných úradov uverejnené
vo Finančnom spravodajcovi MF SR č. 1/2003 z 31.1.2003

(boli doručené predplatiteľom FS okolo 17.2.2003)
 

Okresný úrad Bratislava I
Okresný úrad Bratislava V
Okresný úrad Senica