Úvodné slovo

 

Retroaktivita

Cena

Teplo

Sebaobrana

Podnet na GP

Podvody

Etický kódex

Ukážky retroaktivity

Stanovisko ÚRSO

Vestník ÚRSO 2005

Vestník ÚRSO 2004

Vestník ÚRSO 2003

Cenové výmery 2003

Cenové výmery 2002

 

Prehľad
cenových výmerov okresných úradov
(download):

* Bratislavský kraj

* Trnavský kraj

* Nitriansky kraj

* Trenčiansky kraj

* Žilinský kraj

* Banskobystrický kraj

* Prešovský kraj

* Košický kraj

 

Dodatky a doplnky CV

Koeficientovanie TÚV

Utajované straty

Šikovní plynári

Zaujímavé hry

Fiktívne právo

Zvláštnosti

Perličky

Príklad

Vzor reklamácie

Vzor sťažnosti

Vzor odporu

Energetická inšpekcia

Výňatky z tlače

O miliardách

Z korešpondencie

Ukážky FS

Zákony

Adresované správcom

 

Fórum

 

Kontakt

 

(c)Millas Groove  2002-2005

 

 

[CNW:Counter]
Hosting www.exohosting.sk

Príklad

Verzia pre tlač

     

     V roku 1999 okresné úrady určovali maximálnu cenu tepla pre domácnosti spravidla na 200 Sk/GJ  a  k 1.7.1999 spravidla deklarovali jej zvýšenie na  200 Sk/GJ.  Ak patríte pod okresný úrad, ktorého posledný cenový výmer bol vo Finančnom spravodajcovi uverejnený napríklad 13.9.1999 (vo FS číslo 16/1999),  maximálna cena tepla v ňom uvedená platí od 13.9.1999 stále  a bude platiť až dovtedy, kým nebude vo FS uverejnený ďalší cenový výmer s inou maximálnou cenou.

 

     Musíte si najskôr nahliadnutím do Finančného spravodajcu MF SR  overiť,  aká maximálna cena v overovanom účtovnom období pre vás platila.  Ako pomôcku pri pátraní po tom  "vašom" platnom cenovom výmere môžete použiť  "Prehľad cenových výmerov"  nachádzajúci sa na tejto internetovej stránke.  V tomto priebežne aktualizovanom prehľade sú uvedené všetky cenové výmery okresných úradov uverejnené vo FS,  počnúc rokom 1999.  Ak bolo vaše pátranie po platnej maximálnej cene tepla úspešné, môžete pristúpiť ku skúmaniu svojho vyúčtovania.

 

     Ak bolo na vykurovanie vášho bytu spotrebovaných napríklad  32 GJ  (to je celoslovenský priemer)  a platná maximálna cena tepla bola stanovená napríklad na  290 Sk/GJ,  nemali by ste za vykurovanie zaplatiť viac, ako  9280 Sk  (32 x 290 = 9280 Sk).

 

     Pravdepodobne ste v overovanom účtovnom období odoberali aj teplú úžitkovú vodu  (TÚV).  Ak ste spotrebovali napríklad 55 m3  TÚV, a na ohriatie jedného kubíka vody bolo spotrebovaných napríklad  0,26837 GJ/m3,  nemali by ste pri cene tepla napríklad 290 Sk/GJ  zaplatiť za ohrievanie vody viac ako  4280,50 Sk  (55 x 0,26837 x 290 = 4280,50 Sk).

 

     Údaje o účtovanej cene tepla (Sk/GJ),  o spotrebe tepla na vykurovanie 1 štvorcového metra vykurovanej plochy (GJ/m2)  i o spotrebe tepla na 1 kubický meter TÚV (GJ/m3)  by mali byť samozrejmou súčasťou každého vyúčtovania.  A keďže aj vykurovanú plochu svojho bytu a vlastnú spotrebu TÚV každý spotrebiteľ pozná, nemala by kontrola účtu za teplo nikomu spôsobiť vážnejšie problémy.