Úvodné slovo

 

Retroaktivita

Cena

Teplo

Sebaobrana

Podnet na GP

Podvody

Etický kódex

Ukážky retroaktivity

Stanovisko ÚRSO

Vestník ÚRSO 2005

Vestník ÚRSO 2004

Vestník ÚRSO 2003

Cenové výmery 2003

Cenové výmery 2002

 

Prehľad
cenových výmerov okresných úradov
(download):

* Bratislavský kraj

* Trnavský kraj

* Nitriansky kraj

* Trenčiansky kraj

* Žilinský kraj

* Banskobystrický kraj

* Prešovský kraj

* Košický kraj

 

Dodatky a doplnky CV

Koeficientovanie TÚV

Utajované straty

Šikovní plynári

Zaujímavé hry

Fiktívne právo

Zvláštnosti

Perličky

Príklad

Vzor reklamácie

Vzor sťažnosti

Vzor odporu

Energetická inšpekcia

Výňatky z tlače

O miliardách

Z korešpondencie

Ukážky FS

Zákony

Adresované správcom

 

Fórum

 

Kontakt

 

(c)Millas Groove  2002-2005

 

 

[CNW:Counter]
Hosting www.exohosting.sk

 Vestníky ÚRSO – vydané v roku 2003

verzia pre tlač

 

 
  Dňa 3.3.2003 odznelo v médiach vyhlásenie ÚRSO, že rozhodnutia o maximálnych cenách tepla sú zatiaľ len na internete, ale „úrad plánuje uverejňovanie rozhodnutí aj v tlačenej podobe“. Prvý Vestník ÚRSO v tlačenej podobe bol vydaný 24.10.2003.

Vestník ÚRSO č. 1/2003
vydaný 24.10.2003 obsahuje len Výnosy ÚRSO č. 1/2003, č. 2/2003, č. 3/2003 a č. 4/2003
Neobsahuje nijaké rozhodnutia ÚRSO o maximálnych cenách tepla.

Vestník ÚRSO č. 2/2003
bol vydaný 12.11.2003 a obsahuje 10 rozhodnutí ÚRSO ohľadne dodávok elektrickej energie.
Neobsahuje nijaké rozhodnutia ÚRSO o maximálnych cenách tepla.

Vestník ÚRSO č. 3/2003
bol vydaný 25.11.2003 a obsahuje 13 rozhodnutí ÚRSO ohľadne dodávok elektrickej energie.
Neobsahuje nijaké rozhodnutia ÚRSO o maximálnych cenách tepla.

Vestník ÚRSO č. 4/2003
bol vydaný 10.12.2003 a obsahuje 4 rozhodnutia ÚRSO ohľadne dodávok elektrickej energie a zemného plynu.
Neobsahuje nijaké rozhodnutia ÚRSO o maximálnych cenách tepla.

Vestník ÚRSO č. 5/2003
vydaný 22.12.2003 a obsahuje nasledujúcich 12 rozhodnutí o maximálnych cenách tepla :
326/03/1339/03/KE – Bytové hospodárstvo Sečovce, s.r.o. Sečovce (rozhodnutie z 15.10.2003)
0465/2003/03 – Bytový podnik, m. p. Liptovský Mikuláš (rozhodnutie z 27.10.2003)
0466/2003/03 – Nemocnica s poliklinikou Levoča (rozhodnutie z 27.10.2003, resp. 27.12.2003)
0467/2003/03 – Slovenská pošta, š.p. Bratislava (rozhodnutie z 27.10.2003)
0468/2003/03 – Revúcke syntetické koberce, s.r.o. Revúca (rozhodnutie z 27.10.2003)
0469/2003/03 – Elektrovod-Energie, s.r.o. Košice (rozhodnutie z 27.10.2003)
0470/2003/03 – SIMTEC, spol. s r.o. Bratislava (rozhodnutie z 27.10.2003)
0471/2003/03 – SLOVENSKÉ LIČEBNÉ KÚPELE, a.s. Piešťany (rozhodnutie z 27.10.2003)
0473/2003/03 – TERMING, s.r.o. Bratislava (rozhodnutie z 29.10.2003)
0474/2003/03 – Ing. Jaromíra Tomanová, SPRAVBYT Bratislava (rozhodnutie z 29.10.2003)
0475/2003/03 – Drupres – Consulting, s.r.o. Nová Dubnica (rozhodnutie z 29.10.2003)
0493/2003/03 – AGRO – RACIO, s.r.o. Liptovský Mikuláš (rozhodnutie z 30.10.2003)


V roku 2003 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví viac vestníkov nevydal.