Úvodné slovo

 

Retroaktivita

Cena

Teplo

Sebaobrana

Podnet na GP

Podvody

Etický kódex

Ukážky retroaktivity

Stanovisko ÚRSO

Vestník ÚRSO 2005

Vestník ÚRSO 2004

Vestník ÚRSO 2003

Cenové výmery 2003

Cenové výmery 2002

 

Prehľad
cenových výmerov okresných úradov
(download):

* Bratislavský kraj

* Trnavský kraj

* Nitriansky kraj

* Trenčiansky kraj

* Žilinský kraj

* Banskobystrický kraj

* Prešovský kraj

* Košický kraj

 

Dodatky a doplnky CV

Koeficientovanie TÚV

Utajované straty

Šikovní plynári

Zaujímavé hry

Fiktívne právo

Zvláštnosti

Perličky

Príklad

Vzor reklamácie

Vzor sťažnosti

Vzor odporu

Energetická inšpekcia

Výňatky z tlače

O miliardách

Z korešpondencie

Ukážky FS

Zákony

Adresované správcom

 

Fórum

 

Kontakt

 

(c)Millas Groove  2002-2005

 

 

[CNW:Counter]
Hosting www.exohosting.sk

Vestník ÚRSO 2005

 

 

     Vestník ÚRSO vychádza podľa potreby, administráciu, distribúciu a objednávky obstaráva: Poradca podnikateľa, spol. s r.o., Národná 18, 010 01 Žilina, telefón: 041/705 3222. Predajňa Vestníka ÚRSO sa nachádza na adrese: Jesenského 5, 811 01 Bratislava, telefón: 02/5441 2906.
     V rámci novej publikačnej politiky, Úrad pre reguláciu sieťových odvetví nezverejňuje svoje rozhodnutia na internete ihneď, ale najskôr po pätnástich pracovných dňoch od vydania tlačenej formy Vestníka ÚRSO s predmetným regulačným rozhodnutím.
 

 

 

Vestník ÚRSO  č.1/2005

podrobnejšie informácie

vst01_2005.doc  (45 568 B)