Úvodné slovo

 

Retroaktivita

Cena

Teplo

Sebaobrana

Podnet na GP

Podvody

Etický kódex

Ukážky retroaktivity

Stanovisko ÚRSO

Vestník ÚRSO 2005

Vestník ÚRSO 2004

Vestník ÚRSO 2003

Cenové výmery 2003

Cenové výmery 2002

 

Prehľad
cenových výmerov okresných úradov
(download):

* Bratislavský kraj

* Trnavský kraj

* Nitriansky kraj

* Trenčiansky kraj

* Žilinský kraj

* Banskobystrický kraj

* Prešovský kraj

* Košický kraj

 

Dodatky a doplnky CV

Koeficientovanie TÚV

Utajované straty

Šikovní plynári

Zaujímavé hry

Fiktívne právo

Zvláštnosti

Perličky

Príklad

Vzor reklamácie

Vzor sťažnosti

Vzor odporu

Energetická inšpekcia

Výňatky z tlače

O miliardách

Z korešpondencie

Ukážky FS

Zákony

Adresované správcom

 

Fórum

 

Kontakt

 

(c)Millas Groove  2002-2005

 

 

[CNW:Counter]
Hosting www.exohosting.sk

Teplo

verzia pre tlač

 

  Teplo je jednu z foriem energie. Na meranie energie sa používajú viaceré jednotky, v súvislosti s teplom sa v poslednom období používa takmer výlučne jednotka J (čítaj ako„džaul“), alebo jej násobok GJ (čítaj ako „gigadžaul“), čiže miliarda J (Joulov). Na meranie energie sa tiež používajú kilowathodiny (kWh), kalórie (cal), kilopondmetre (kpm) a niektoré ďalšie, dnes už takmer nepoužívané jednotky. Prepočítacie pomery medzi spomenutými jednotkami energie sú takéto :

 
1 GJ = 277,778 kWh (kilowathodiny) = 0,277778 MWh
1 J = 0,238846 cal (kalórie) = 0,000238846 kcal (kilokalórie)
1 J = 0,101972 kpm (kilopondmetra)
1 Wh = 3600 J = 0,0000036 GJ
1 cal = 4,1868 J = 0,0000000041868 GJ
1 kpm = 9,80665 J = 0,00000000980665 GJ